Alles over het wettelijk minimumuurloon 2024

Het Nieuwe Tijdperk van Minimumloon: Wat Betekent Het voor Jou?

Invoering van Uniform Uurloon en Verhoging van het Minimumloon vanaf 1 januari 2024

Goed nieuws voor alle flexwerkers en werkgevers! Vanaf 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%, waardoor het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder €13,27 per uur bedraagt. Deze reguliere indexatie, die elke zes maanden plaatsvindt, volgt de stijging van de cao-lonen. Maar dat is niet alles. Tegelijkertijd voert het kabinet een nieuwe wet in voor het minimumuurloon, wat betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. In plaats daarvan komt er één uniform minimumuurloon, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben.

Wat houdt dit precies in voor jou als flexwerker of werkgever? Laten we een kijkje nemen.

Nieuw Minimumuurloon van €13,68 per 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 is het wettelijk minimumuurloon in Nederland verhoogd naar €13,68. Deze verhoging volgt op de invoering van het wettelijk minimumuurloon eerder dit jaar en is bedoeld om de koopkracht van werknemers te verbeteren. Met deze nieuwe maatregel streeft de overheid naar een eerlijke beloning voor alle werknemers, wat bijdraagt aan economische gelijkheid en een rechtvaardiger arbeidsmarkt.

1. Wat betekent de invoering van het wettelijk minimumloon per uur?

Vanaf 1 januari 2024 verandert de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) en wordt het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd één vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder, terwijl er voor werknemers onder de 21 jaar vaste minimumjeugdlonen per uur gelden.

2. Gaat het minimumloon omhoog door de invoering van het wettelijk minimumuurloon?

Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van meer dan 36 uur per week hebben, leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een loonsverhoging. Dit komt doordat de hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur.

3. Betekent de invoering van het minimumuurloon dat een werkweek van 36 uur verplicht is?

Nee, het staat werkgevers en werknemers vrij om de omvang van een voltijds dienstverband te bepalen. De invoering van het wettelijk minimumuurloon verandert daar niets aan.

4. Hoe bereken je het loon op basis van het wettelijk minimumuurloon?

Het loon kan worden berekend op basis van verschillende periodes, zoals een week, een maand of een vierwekelijkse periode. De formule is eenvoudig: loon in periode Y = (aantal gewerkte uren periode Y) x (wettelijk minimumuurloon).

Voorbeeld: Stel, je hebt in week 25 in totaal 18 uur gewerkt en het wettelijk minimumuurloon is €12,79. Dan bereken je je loon voor die week als volgt: Loon in week 25 = (18) x (€12,79) = €230,22.

5. Wat verandert er voor werkgevers en salarisschalen in cao’s?

Met de invoering van het minimumuurloon moeten salarisschalen in cao’s mogelijk worden aangepast. Salarisschalen op minimumloonniveau moeten opnieuw worden berekend, aangezien er na de invoering van het minimumuurloon geen vaste maand-, week- en dagbedragen meer bestaan.

Lees verder op onze website voor meer informatie over hoe deze veranderingen jou als flexwerker of werkgever kunnen beïnvloeden.

Heb je nog vragen over het nieuwe wettelijke minimumuurloon of wil je advies over hoe je je salarisadministratie kunt aanpassen? Neem gerust contact met ons op.

Wij zijn hier om jou te ondersteunen in deze overgang naar een nieuw tijdperk van eerlijke beloning voor iedereen.